advertorial

Hjælp til at komme af med et misbrug, det kan være alt fra alkohol, stoffer, piller eller et spilleforbrug er gratis i Danmark og anses som en sygdom som man skal have hjælp til at komme ud af, da det ofte er umuligt selv at komme videre. I nogle tilfælde er nogle gode råd til hvordan man kan ændre nogle vaner nok, i andre tilfælde skal der en reel behandling til og i få tilfælde kræver det også en indlæggelse, hvor kroppen afruses først for en egentlig behandling kan få i gang.

Uanset om det er den ene eller anden behandling, beror alkohol hjælp på en individuel behandling. I samarbejde med behandlingsstedet, vil der med udgang i dine udfordringer blive langt en plan. Det gælder både selve behandlingen, men også et forløb hvor du får lært nogle nye værktøjer. Det er værktøjer du fremadrettet kan bruge til at håndtere problemer, som du møder i hverdagen.

image

Få kontakt til familien

Mange alkoholikere har et svært forhold til familien og i mange tilfælde har de ikke længere kontakt til familien. Alkohol hjælp er også at få skabt forbindelse til familien. I nogle tilfælde skal der også gives hjælp til familien, som kan have lidt under misbruget. Især hvis der har været børn, som er vokset op imens misbruget stod på.

Erfaringen viser at familien er en stor støtte imens behandlingen står på, men også efterfølgende, når der ikke skal faldes tilbage til gamle vaner. Ydes der ikke støtte efterfølgende, er der en stor risiko for, at misbrugeren falder tilbage til gamle vaner. Det skyldes blandt andet ensomhed og kedsomhed. 

Der er også støtte at hente på behandlingstedet og typisk er der aktiviteter, som man kan deltage i. Både af ren selskablige art, men også hvor fokus er at fastholde misbrugeren, så han ikke får tilbagefald.