Har du oplevet fugt i din bolig – i væggene eller måske i kælderen? Så bør du få hjemmet undersøgt for skimmelsvamp.

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvamp spreder og formerer sig, som andre fungi (svampe arter) ved hjælpe af sporer. Sporer er, så at sige, svampenes frø. De er bare bittesmå, og kan ikke ses med det blotte øje. Skimmelsvamp trives bedst i fugtige omgivelser. Dette betyder, at dit hus er i fare for at blive inficeret med skimmelsvamp, hvis der eksempelvis er fugt i fundamentet eller i væggene. Fugt i væggene opstår som regel, når væggen er en såkaldt kuldebro – det vil sige, en ydervæg, som ikke er ordentligt isoleret. På grund af temperatur forskellen mellem udendørs og indendørs luft vil der dannes kondens – og så er der grobund for skimmelsvamp.

Er skimmelsvamp farligt for mig og min familie

Måske har du hørt om skimmelsvamp i forbindelse med svampens helbreds skadelige virkninger. Hvis dit hjem er inficeret med skimmelsvamp, kan du risikere at udvikle allergiske reaktioner eller problemer med åndedrættet. Mindre børn er særlig udsatte for denne påvirkning, idet de for det første er mere sårbare, for det andet får en forholdsvis større dosis af de mikroskopiske sporer ind gennem hud og luftveje på daglig basis. Derfor er det en rigtig god idé at få udredt hjemmet for skimmelsvamp – og, såfremt problemet eksisterer, finde en løsning på dette.

Få målt niveauet af fugt og skimmelsvamp i dit hjem

Du kan vælge selv at foretage denne måling, eller du kan få en ekspert til hjælp. Hos skimmelsvamptest.dk kan du få råd og vejledning i forhold til hvordan du bør angribe problematikken. Bestiller du en test udført af professionelle fagfolk gennem skimmelsvamptest.dk, kan denne udføres uden at der skal bores huller i vægge eller fjernes paneler. Du får en præcis udredning samt ekspertens rådgivning og forslag til mulige løsninger. Læs mere på skimmelsvamptest.dk