Selvom du ejer et hus i Jylland, så er det ikke ensbetydende med, at du bare kan gøre med det, som du har lyst til, om det så er helt betalt, du har taget et lån i det, eller det er helt betalt af.

Det handler blandt andet om, at man skal føre kontrol med, hvad der bliver bebygget på de forskellige skel til grundene, og her har man ikke bare ubegrænset råderum.

Den slags havde man måske før i tiden, hvor der ikke var nogle restriktioner på, hvad du kunne tillade sig at gøre med din grund – det var jo din grund, dit hus og din ejendom med det landareal, der hørte dertil.

Nogle mennesker savner måske de gamle liberale tilgange og synes, at de moderne tider mere lugter af kontrol-kommunisme, der ikke fører noget med sig og er regelret, kontrollerende og ren bureaukrati.

Det er sjovt nok ofte de samme mennesker, der er glad for, at myndighederne ikke er til at bestikke, at der bliver ført fødevarekontrol med videre – de erhvervsdrivende synes, det kan sætte en stopper for det sjove med at have en forretning, men det er trods alt det, der har været med til at gøre, at vi er kommet så langt som nation trods vore størrelse.

Så du ønsker måske at lave en tilbygning i Frederikshavn, hvor du bor, men du kan ikke bare begynde at bygge en længe mere til på din gård for eksempel.
Den slags skal man søge tilladelse til, og man skal fremvise, hvad man vil lave, hvordan, og hvor længe det tager, så myndighederne ved, hvordan ens grund ser ud i fremtiden.

Selvfølgelig er der forskel på, om du laver et legeskur ude i haven til dine børn, og du vil i gang med et større projekt til huset – men handler det om alvor og ikke leg, så skal du nok undersøge reglerne nærmere forud.